مراسم اعطای جوایز رقابت‌های بین المللی معماری اینسپیرلی Inspireli ، شامگاه دوشنبه با حضور تعدادی از مقامات چک، سفرا و دیپلمات‌های مقیم و جمع کثیری از علاقه مندان و هنرمندان در پراگ برگزار شد و به طور رسمی جوایز رتبه‌های اول تا سوم این رقابت‌ها اهدا شد.

چنانکه پیش از این اطلاع رسانی شده بود، از ایران پروژه میدان آذربایجان به مدیر گروهی سمیه روانشادنیا وهمکاران او عطاءالدین ششمانی و محمد مهدی واحدی امسال به طور مشترک با کشور ایتالیا رتبه سوم مسابقه بین المللی استعدادیابی INSPIRELI AWARD 2016 را دریافت کرد.

این رقابت‌ها همه ساله در بین معماران جوان زیر 35 سال از بیش از یکصد کشور جهان برگزار می‌شود که در رقابت‌های سال 2016، با تصمیم هیات داوران، رتبه سوم مشترکا به خانم روان شادنیا و یک دانشجوی معماری ایتالیایی اختصاص  یافت.

مسابقه سال 2016 دارای بیش از 1052 شرکت کننده از 99 کشور و 300 دانشگاه جهان بوده است، شرکت کننده‌هایی که 2903تصویر را در سایت بارگذاری کرده و 25626 رأی دریافت کرده‌اند. هیئت هیئت داوران متشکل از 55 معمار برجسته از 39 کشور جهان است که بعد از آرای تخصصی خود و آرای مردمی تعداد 50 طرح رادر 1 دسامبر  بعنوان فینالیست مسابقه بین المللی INSPIRELI AWARD 2016 انتخاب نمودند. از میان 50 فینالیست دور پایانی در 21 دسامبر این مسابقه سه برنده رأی داوری و یک نفر برنده اراء عمومی اعلام کرده است. شرکت کننده‌هایی از ایتالیا، ژاپن و ایران برنده رتبه 1 تا 3 هیات داوران شدند و مسابقه دهنده ای ازفرانسه نیز دررای گیری عمومی برنده شد.

منبع