برادر عزیزم
در این روز زیبا بهترین ها را برای تو آرزو می کنم و از خدا می خواهم هر روز تو بهتر از دیروزت باشد و
 سهمت از دنیا لحظه های خوب و شاد باشد.
امیدوارم قلب مهربان تو هرگز درد و رنج را تجربه نکند و شکست های کوچک در زندگی تو را مایوس و ناامید نکند و
 این شکست ها پلی باشند برای موفقیت های بزرگ تر و بیش تر
عزیزم هیچ وقت غم را در دلت راه نده، خنده های مهربان تو نوید بخش زندگی است پس همیشه بخند و شاد باش
که شادی تو دلیل شادی من است.
تو همان شخص مهربانی هستی که اطرافیان همیشه آرزوی بودن کنار تو را دارند امیدوارم همیشه همین طور بمانی و
کنار کسانی باشی که عاشق تو هستند
برادر خوبم برای تو بهترین ها را در زندگی می خواهم. مهم نیست کنار من باشی یا دور از من،
 در همه جا دعای خیر من همیشه همراه توست و تو همان برادری هستی که به داشتنش افتخار می کنم.
تولد تو بهانه ایست برای جمع شدن دوباره ی دور هم خانواده، خانواده ای که سال ها پیش به دنیا آمدن تو
 شادی اش را تکمیل کرد و چه بهانه ای از این بهتر و زیباتر که روز به دنیا آمدن توست
که همه ی خوبی ها و مهربانی ها را یک جا داری.
امروز فرصتی بود تا بزرگ ترین تبریک را نثار قلب مهربان تو کنم : عزیزترینم میلادت مبارک.
 عمر تو جاودانه و مهرت پایدار