جناب آقای / سرکارخانم
بدین وسیله انتخاب جنابعالی به عنوان کارمند محبوب شرکت………. …..
در سال ….. را تبریک گفته و از حسن همکاری و زحمات بی شائبه شما 
 کمال تشکر و قدردانی را داریم. امید است در سایه ایزدمنان و با تکیه بر
تلاش و توان بی نظیر خود همواره سربلند و سرافراز باشید.

متن های لوح تقدیر

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.