وبلاگ

ساخت تندیس – نوین تندیس – دستگاه لیزر

 

ساخت تندیس طراحی شده , توسط دستگاه لیزر شرکت نوین تندیس تولید کننده انواع تندیس – لوح تقدیر – بج سینه – استند – صندوق انتقادات و پیشنهادات