وبلاگ

نقش استند در اطلاع رساني شهري و مكانهاي خاصي و همچنين تبليغ كالاها جنبه كاربردي فراواني دارد كه البته در ايران استفاده از استند هنوز به طور كامل جا نيافتاده است از لحاظ گردآوري مطالب در مورد بخش استند منبع زيادي در دسترس نداريم. به خصوص در مورد استندهاي شهري در مكانهاي عمومي.

6

مقدمه

  گرافيك در دنياي پيچيده ارتباطات امروز ، نقش اساسي ايفا مي‌كند و به سبب گستردحگي حيطه فعاليت ، به شاخه‌هاي تخصصي متعددي تقسيم مي‌گردد. بدين سبب شناخت عرصه‌هاي مختلف اين هنر بسيط ، براي متخصصين و نيز براي مخاطبين آن ضروري به نظر مي‌رسد.

  براساس اين ساختار ، اين پايان نامه با هدف شناخت هرچه بيشتر از مفهوم گرافيكي محيطي در بخش تبليغات و استند تدوين گرديده است.

  علت انتخاب اين موضوع به اين جهت بوده است كه نقش استند در اطلاع رساني شهري و مكانهاي خاصي و همچنين تبليغ كالاها جنبه كاربردي فراواني دارد كه البته در ايران استفاده از استند هنوز به طور كامل جا نيافتاده است از لحاظ گردآوري مطالب در مورد بخش استند منبع زيادي در دسترس نداريم. به خصوص در مورد استندهاي شهري در مكانهاي عمومي.

  ابتدا اطلاعاتي از كتب مختلف در زمينه گرافيك محيطي گردآوري مي‌شد و در زمينه موضوع اصلي پروژه در بخش استند از كتابخانه دانشگاه تهران مطالبي گردآوري گرديد كه مشكلات و همكاري نداشتن اين كتابخانه را در بر داشت. اين رساله در 4 فصل تنظيم گرديده شد و به ترتيب تاريخچه‌اي از گرافيك بخش تبليغات سپس گرافيك محيطي و نهايتاً بخش استندها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

پيشگفتار

  شالوده دنياي امروز بر پايه علم بنا نهاده شده است و علم بصورتي طبقه بندي گرديده كه توانسته‌اند تا حدود زيادي جوابگوي نيازهاي بشري باشند به حدي كه انسان امروز را وابسته به خود كرده‌اند. ارتباطات از جمله علومي است كه ريشه‌اي ديرينه دارد و شايد بتوان گفت كه از علوم مادر مي‌باشد.

 

  امروزه وابستگي بشر به علم ارتباطات به حدي است كه بدون آن زندگي برايش بسيار مشكل است ارتباطات مكمل تمام علوم است و چون رشته‌اي ساير دانش‌ها را به هم پيوند مي‌زند ارتباطات چون درختي پر از شاخه‌هاي متعدد مي‌باشد كه تبليغات يكي از شاخه‌هاي اصلي اين درخت تنومند است.

چكيده

  هنر گرافيك همچون پوسته‌اي است كه هسته حياتي و فرهنگ ملي را به صورت زيبايي ارائه مي‌نمايد. هسته يا محتواي هنرگرافيك بر پايه فرهنگ ملي قراردارد.

  در اين رساله سعي بر آن شده كه از بحث وسيع و گسترده گرافيك ، كه يكي از شاخه‌هاي اين رشته ، استندهاي تبليغاتي است ، تعريف مختصري بيان شده است.

    قابل ذكر است كه براي ايجاد ارتباط بين اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتياج به تبليغات قابل ذكر است كه براي ايجاد ارتباط بين اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتياج به تبليغات داريم. تبليغات جنبه‌هاي گوناگوني دارد. تبليغات عمومي و تبليغات بازرگاني ، كه در همه اين موارد گرافيك محيطي نقش بسيار فراواني را در جامعه امروزي ايفاء مي‌كند كه خود نيز تقسيم‌بندي و انواع مختلفي را دارا مي‌باشد.

نتيجه

  ·استند طرح يا دستاوري است كه بطريقي طراحي و ساخته شده تا بدون استفاده از هر گونه وسيله كمكي روي زمين يا مكاني قرار شود.

  ·استندهاي تبليغاتي ، طرحهايي هستند كه طراح در آن موضوع طراحي شده را طوري پي‌ريزي مي‌كند كه فرم نهاي به تنهايي و با امكانات مخصوص به طرح در محل مناسب خود قرارگيرد و امر تبليغ را به انجام رساند.

  استندهاي تبليغاتي را به دو دسته مي‌توان تقسيم نمود :

  1- استندهايي كه از آنها در مكانهاي سرپوشيده استفاده مي‌گردد.

  2- استندهايي كه از آنها در محيط‌هاي باز استفاده مي‌گردد.

  ·در مورد انتخاب رنگ در طراحي محيطي يك استند مهمترين اصل برمي‌گردد به چند مسئله بسيار مهم :

  1- فرهنگ جامعه ، مانند عوامل زيست‌محيطي ( جغرافيايي ) ، فرهنگ قومي ( فولكوريك ).

  2- اصول علمي رنگ‌شناسي چون مباني رنگ ، شناخت ارزشهاي رنگي ، كنتراستها و حتي

روانشناسي رنگ.

  ·طراحي خط در استند بايد داراي ويژگي‌هاي خاص خود باشد از آن جمله :

  – كيفيت و خوانايي آن به حد كافي باشد.

  – پيامهاي تبليغاتي را به گونه جدي و قوي اعلام نمايد.

  – با قوانين طراحي تابلو هماهنگ باشد.

  ·استندهاي نمايشگاهي از جمله دستاوردهايي هستند كه به امر تبليغات وعرضه كالاهاي بازرگاني مي‌پردازد. جايگاه اينگونه تبليغات اكثراً در داخل محوطه بيروني نمايشگاه يا در داخل سالن‌هاي نمايشگاه است و اغلب در اندازه‌هاي بزرگ ساخته مي‌شوند.

منبع خبر : فایل سون