منتخبی از مجموعه آثار مجسمه سازی Anna Golubkina

مجسمه های آنا گلوبکینا - نوین تندیس- ساخت تندیس - هنر های تجسمی

مجسمه های آنا گلوبکینا - نوین تندیس- ساخت تندیس - هنر های تجسمی


 

نمایشگاه آثار آنا گلوبکینا نقاش سرشناس روسیه ای که در سال ۱۸۶۴ به دنیا آمد و در سال ۱۹۲۷ دار فانی را وداع گفت .

اخبار

آنا گلوبکینااخبار هنر تجسمیتجسمینمایشگاه مجسمه سازینمایشگاه هنر تجسمینوین تندیسهنر تجسمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.