نمایشگاه تندیس ‎های المیرا سلامت در گالری سیحون

ساخت تندیس و مدال

ساخت تندیس و مدال


نمایشگاه تندیس ‎های المیرا سلامت با عنوان “طبقه همکف” .برای تماشای این تندیس ها به گالری سیحون سری بزنید.

 

 

ساخت تندیس ساخت تندیس و مدال (2) ساخت تندیس و مدال (1) ساخت تندیس و بج سینه

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.