نماد حجمی میدان مرکزی شهر سرانجامی خواهد داشت؟

ماجرای نماد حجمی میدان انقلاب در قلب تهران و یکی از پرتردد‌…

جستاری بر عکاسی با تلفن همراه

جستاری بر عکاسی با تلفن همراه رضا جلالی: در ابتدای پیدایش تل…

معروف‌ترین لوگوهای مرتضی ممیز کدامند؟

معروف‌ترین لوگوهای مرتضی ممیز کدامند؟ پنجم آذر سال‌روز درگذشت مرتضی ممیز است. بن…

هنر تجسمی ، انجمن‌های تجسمی؛

انجمن‌های تجسمی؛ ناکارآمدی در سایه نابسامانی، هنر تجسمی علی …