مجسمه‌ زنده‌یاد حسن حبیبی ساخته شد/ نصب تندیس جدید از کمال‌الملک

  یک هنرمند مجسمه‌ساز از ساخت مجسمه‌ای از زنده‌یاد دک…