چرا از نوین تندیس بخرم؟

در این روز های مقابله همگانی با ویروس کرونا، در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد، امکان دارد که افراد در استفاده از لوازم ایمنی و رعایت فاصله اجتماعی، سهل انگاری نمایند. جهت جلوگیری از سرایت ویروس و آلودگی به علت ویروس های منتشر شده در هوا،شیلدهایی را طراحی کرده ایم که هم از لحاظ ایمنی و استاندارد کیفی در حد بالایی می باشند و هم توانسته ایم با از بین بردن واسطه ها و پایین آوردن قیمت در بالا بردن ایمنی جامعه و سلامت عمومی گامی هرچند کوچک برداریم