تندیس ستاره برنز

توضیحات تکمیلی

جنس

فلزی

نوع پایه

دارد

قابلیت متن تقدیر

متن تقدیر دارد

با جعبه و بدون جعبه

جعبه دارد

22,000,000 ریال