مدال و شیلد مسابقات بین المللی دوچرخه سواری حرفه ای