نوشته‌ها

ساخت تندیس

طراحی تندیس فلزی توسط شرکت های نوظهور ساخت و طراحی تندیس

طراحی تندیس فلزی توسط شرکت های نوظهور ساخت و طراحی تندیس استقبال بی…
سفارش تندیس حجمیسفارش تندیس حجمی

سفارش تندیس حجمی در جشنواره های مختلف با رعایت نکات لازم پیش از ثبت سفارش

سفارش تندیس حجمی در جشنواره های مختلف با رعایت نکات لازم پیش از ثبت …
سفارش تندیس حجمیفروش تندیس حجمی

تندیس حجمی اهدا به برگزیدگان مختلف در همایش ها

تندیس حجمی اهدا به برگزیدگان مختلف در همایش ها تندیس حجمی:در ه…
ثبت سفارش تندیسسفارش تندیس

توجه به پاره ای از مسائل حیاتی پیش از ثبت سفارش تندیس

جنس تندیس می تواند به صورت چوبی، فلزی، شیشه ای و... باشد که هر یک از این جنس ها خود کارکردهای مخصوص به خود را دارند و بنا بر نوع جنسی که دارند، می تواند مورد پسند قشر خاصی از جامعه باشد..

نمونه کارها

لوح تندیس IAO - ساخت تندیس - قیمت تندیس - نمونه تندیس - تندیس - نوین تندیس