ساخت تندیس

Placeholder

سرویس نقره ای – ساخت تندیس U S Open trophy – نوین تندیس – سازنده انواع تندیس و لوح تقدیر

  [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-1u3v4w’]   سرویس نقره ... ادامه مطلب
Placeholder

ساخت تندیس از مرحله طراحی تا مرحله اجرا – نوین تندیس

  [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-2q4jx7′]   ساخت تندیس ... ادامه مطلب
Placeholder

مراحل نهایی ساخت و مونتاژ تندیس – نوین تندیس

  [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-2gzjrg’]   مراحل نهایی ... ادامه مطلب
Placeholder

ساخت تندیس و مونتاژ تندیس – نوین تندیس

  [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-1y1bki’]   مراحل ساخت ... ادامه مطلب