وبلاگ

ساخت تندیس مومی جدید از مولانا در استانبول با استفاده از الگوی نوه بیست و دوم ایشان

 

ساخت تندیس مولانا

 

در این اثر با بهره گیری از چهره یکی از نوادگان مولانا جلال الدین محمد شاعر پر آوازه ایرانی و تکنیک های جدید مجسمه سازی هنرمند ترک توانسته است

تندیس او را شبیه سازی نماید.