امیر حسین دلبری مدیر گروه هنری “الف – دال” درباره دلایل ساخت تندیس فیلم “نفس”  گفت: دریافت جایزه بهترین فیلم در بخش نگاه ملی و میزان استقبال مردم در اکران عمومی از فیلم “نفس” موجب آن شد که ما به صورت داوطلبانه به ساخت تندیس و انگشتری از این فیلم فکر کنیم.

وی ادامه داد: از طرفی عنوان این جایزه با اهداف این مجموعه هنری همسو بود. چون در طول همه این سالها سعی کردم در ساخت آثارم در قالب جواهر و یا مجسمه، در جهت اعتلای فرهنگ و هنر بومی ایران قدم بردارم. بنابراین تصمیم گرفتیم تندیسی با ویژگی های ملی و بومی برای این فیلم به صورت داوطلبانه طراحی و اجرا کنیم.

ساخت تندیس فیلم نفس
ساخت تندیس فیلم نفس 

مدیر گروه هنری “الف- دال” گفت: این طراحی ها به این منظور صورت گرفت که در نهایت به هرکدام از عوامل این فیلم تندیس و انگشتری را به عنوان یادگار هدیه کنیم.

دلبری اظهار داشت: سعی داشتم این آثار زیاد به فضای فیلم وابسته و یا نزدیک نشود. من در طراحی تندیس فیلم سینمایی “نفس” از نشانه هایی که در فیلم به مخاطب ارائه می شود، در مسیر فضای مجسمه های خودم  بهره برده ام. قایق بهار و هدیه دادن آن به کسانی که بهار دوست شان می داشت و در نهایت سرنوشتی که قایق پیدا می کند برای من به عنوان یک تماشاگر تداعی کننده نمادی از سفیر صلح است که در این اثر از آن بهره جسته ام.

وی گفت: از طرفی در همان سبک و شیوه کار خودم در تمایل به خوشنویسی ایرانی کلمه “نفس” را گرفتم و به سبک مورد نظر خودم در این اثر گنجاندم. دوست داشتم در این آثار فضای ذهنی خودم را مدنظر داشته باشم تا در دل یک اتفاق متفاوت از فضای فیلم به کلیت آن مفهومی اضافه شود.

دلبری گفت: تندیس فیلم “نفس” زیرنظر مهندس طبری ساخته شد و در تمام مراحل کار سعی کردیم اثری شایسته و در شان فیلم “نفس”و البته مجموعه هنری “الف – دال” را ارائه دهیم.

ساخت تندیس نفس
ساخت تندیس نفس

مدیر گروه هنری”الف-دال”گفت: قرار است که در دی ماه نمایشگاهی در یکی از گالری های تهران برپا کنم  که شامل مجموعه ای از مجسمه ها و جواهرات است که این دو اثر را نیز به عنوان نمونه در کنار دیگر آثارم به نمایش در می آورم.

منبع