تاریخچه استفاده از بج سینه

تاریخچه استفاده از بج سینه

تاریخچه استفاده از بج سینه شاید تصور اینکه عنصری مانند بج سینه تاثیر بزرگی در طول تاریخ داشته است تا حدی دشوار باشد، اما این بج برای شرایط و افراد مختلفی از جمله جشن، موقعیت و شناسایی سمت افراد، شخصیت و خانواده و ادای احترام تعلق می گرفته است. در این مقاله به برخی از […]