وبلاگ

افزایش انگیزه کارکنان از طریق بج سینه موفقیت

در زمان ایجاد انگیزه بین کارکنان شرکت و تقویت مشارکت آنها بج سینه موفقیت نقش مهمی ایفا می کند. نشان و بج موفقیت پیشرفت فرد را در یک گروه نشان می دهد و کارایی کارکنان را افزایش می دهد.

این بج ها راهی برای رسیدن به اهداف شرکت و ارزش های آن نیز هستند، علاوه بر این کارکنان می توانند بدین وسیله نسبت به یکدیگر بازخورد می دهند. تحقیقات و بررسی ها در این زمینه نشان داده است که بیش از 70 درصد کارکنان در فعالیت های مرتبط با دریافت بج شرکت می کنند. بج سینه به شناخت اجتماعی کارکنان و افزایش تعامل آنها هم کمک می کند. در این مقاله برخی از روش های استفاده از بج و نشان موفقیت در افزایش انگیزه کارکنان معرفی شده است.

ایجاد شناخت در کارکنان

ایجاد شناخت در کارکنان

ایجاد شناخت در کارکنان

 1. یکی از تمایلات افراد این است که توسط مدیران و همکاران خود شناخته شوند.
 2. از این طریق می توانند دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. هر بجی که کارمند دریافت می کند در صفحه پروفایل وی قرار می گیرد.
 3. علاوه بر این در زمان پاداش و مزایا تاثیر بسیاری دارد.
 4. گاهی حتی برخی شرکت ها به طراحی بج سینه مخصوصی می پردازند که مزایای خاصی ارائه می کنند، برای مثال این مزایا می تواند شامل ناهار رایگان و یا تخفیف در خرید باشد.
 5. یکی دیگر از کاربردهای بج، افزایش روحیه کارکنان است که موقعیت و اقدامات آنها را به دیگران نشان می دهد و حس دستیابی به موفقیت نیز در آنها ایجاد می کند.

ایجاد رقابت

ایجاد رقابت

ایجاد رقابت

 1. ذات انسان به صورت پیش فرض حالت رقابتی دارد. کارکنان یک شرکت به دنبال رقابت با یکدیگر هستند تا بتوانند به رده های بالاتر برسند.
 2. بج های سینه و نشان های دریافتی شایستگی در زمان گرفتن سمت جدید به فرد کمک می کنند و یک رقابت دوستانه و سالم نیز بین کارکنان ایجاد می کنند زیرا قاعده رسیدن به موفقیت در قالب بهترین عملکرد مبتنی بر وظیفه است.
 3. این عملکرد بهتر در نهایت موجب رشد شرکت خواهد شد.
 4. البته باید توجه داشت که سیستم پاداش مبتنی بر بج سینه در مناطق و حوزه هایی صورت بگیرد که کارمند به سودی برسد که او را تشویق کند زیرا کارکنان همواره میزان پاداش را با میزان فعالیت و تلاش خود ارزیابی می کنند.
 5. بنابراین باید حد منطقی برای پاداش به گونه ای تعیین شود که هم به نفع کارمند و هم شرکت باشد.
 6. در غیر این صورت بج یک نقش سطحی خواهد داشت و ارزش خود را از دست خواهد داد، کارکنان نیز حس می کنند که شرکت در قبال فعالیت های آنها کوتاهی می کند.

گسترش دانش و مهارت

 1. انگیزه به کارکنان این امکان را فراهم می کند تا بیشتر به دنبال گسترش دانش و مهارت خویش باشند.
 2. این انگیزه ها می تواند استفاده از بج سینه برای ارائه ارزش و پاداش استفاده شود تا کارکنان در حوزه کاری خود خبره تر شوند و مهارت جدیدی به پروفایل خود اضافه کنند.
 3. عصر ارتباطات و تکنولوژی تقاضای دانش در زمینه های مختلف فناوری و به روز کردن آن به طور مداوم دارد.
 4. از این رو باید یک برنامه ریزی استراتژیک در زمینه تمایل کارکنان به خودآموزی در زمینه فناوری ها و تکنیک های جدید انجام شود.
 5. برخی از شرکت ها به صورت خودکار از سیستم های تشخیص پاداش مبتنی بر بج و نشان استفاده می کنند.

برنامه ریزی برای اهداف بلند مدت

برنامه ریزی برای اهداف بلند مدت

برنامه ریزی برای اهداف بلند مدت

 1. برای اهداف بلند مدت شرکت حفظ انگیزه و تلاش کارکنان ضروری است. برای از بین نرفتن این انگیزه می توان جوایز ارزشمندی تعیین نمود.
 2. البته فاصله فعالیت ها تا زمان رسیدن به آن جوایز نیز ممکن است باز هم انگیزه را از بین ببرد، بنابراین می توان برنامه را به بخش های مختلف تقسیم نمود و به ازای رسیدن به هر مرحله بج سینه مخصوص به فرد ارائه نمود که در هر مرحله مزایا و پاداش های خاص خود را دارد.
 3. علاوه بر این نشان به افراد حس یک قدم نزدیک تر شدن به هدف را می دهند.

طراحی بج سینه متناسب با هدف

شرکت ها با توجه به اهداف و برنامه های خود برای کارکنان می توانند از طرح های مجموعه نوین تندیس بخش فروشگاه بج سینه استفاده کنند. در این مجموعه می توانید نظرات و یا حتی طرح های خود را ارائه کنید و از انواع خدمات مختلف در این زمینه بهره بگیرید.