وبلاگ

انواع مختلف در لوح تقدیر ورزشی

انواع مختلف در لوح تقدیر ورزشی

لوح تقدیر ورزشی :

در زمان هایی که مسابقات بسیاری در سطح کشور و یا خارج از کشور صورت می گیرد ، برای تشویق فرد برنده در رشته ورزشی مورد نظر ، اقدام به تهیه لوح تقدیر ورزشی می کنند.

  • در این لوحها نام فرد مورد نظر ، نام باشگاه مورد نظر ، نام و امضای رئیس فدراسیون ورزش مورد نظر و برخی از موضوعات دیگر که بستگی به نوع لوح تقدیر ورزشی دارد ، در آن ذکر می شود.
  • این لوح تقدیر ها دارای انواع بسیار متنوع می باشد.
  • اکثر افراد دارای یک لوح تقدیر ورزشی در خانه خود می باشند.
  • اینگونه از لوحها ممکن است از سوی سازمان یا افراد زیر مجموعه آن ، برای تشویق گروهی از افراد فعال در رشته های ورزشی متنوع ، به افراد اهدا شود.

لوح تقدیر ورزشی

انواع متون درج شده در اینگونه لوح ها :

  • بعد از نام و یاد خدا ، نام و نام خانوادگی فرد به نمایش در خواهد آمد و در ادامه به متن پرداخته می شود.
  • برای این لوح های تقدیر باید به ورزش خاصی اشاره کرد ، گاهی در این نوع متون باید فرد را تشویق کرد و گاهی هم از مدیران این ورزش ها  باید تقدیر و تشکر به جای آورد.
  • از این رو متن استفاده شده برای این لوح ها بسیار حائز اهمیت می باشد.
  • برای افراد ورزشکار بعد از ذکر نام ورزش می توان از جملات تشویقی استفاده کرد و متن را با آرزوی موفقیت های روز افزون به پایان رساند.
  • اما برای روسای ورزش بدین صورت می باشد که متن باید حاوی کلماتی باشد که سپاس گذاری و تشکر از زحمات آن ها را به تحریر درآورد.
  • در برخی از این لوحها ، آرم های هیئت های  ورزشی نیز درج شده است که بیشتر در این نوع از تقدیر نامه ها به قدردانی ها از زحمات روسای ورزشی می پردازند .