متن سپاس از خیرین


خیر بزرگوار جناب …
کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند منان هر کسی را نصیب نخواهد کرد.
آنا نکه با روح بلند و مناعت طبع، با دل پر محبت و دستانی گشاده و بخشنده همنوعان خود را چون
خویش دوست دارند و شیرینی و طعم خوش زندگی را برای دیگران نیز آرزو می کنند، به یقین در
 پیشگاه حق تعالی عزیزند و گرامی و از بهترین پاداش ها برخوردار.از شما سرور گرامی بابت محبت ها و
 عنایات خویش در کمک به این …… صمیمانه و خالصانه تشکر کرده و از آن کریم دانا و بینا، خیر
 دنیا و آخرت را از درگاه احدیت مسئلت داریم.

به نوین‌تندیسی‌ها، امتیاز دهید... 🙂

میانگین امتیازات ۴ از ۵
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:)