نشان سینه میهمانان خارجی مراسم تحلیف ریاست جمهوری

بج سینه مراسم تحلیف

بج سینه مراسم تحلیف


نوین تندیس افتخار داشت که بتواند نشان سینه میهمانان مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را طراحی و اجرا نماید.

البته با پیشینه خدمات موفق و شایان گذشته ،این مهم به نوین تندیس محول گردید و با وجود زمان بسیار کم توانستیم با استفاده از تکنی ک های ابداعی و جدیدترین متد اجرایی، بج ها را تحویل داده و نظر مثبت سفارش دهندگان را جلب نماییم.

نشان سينه امروزه در بسياري از همايش ها و مراسم  به صورت گسترده اي استفاده مي گردد .
همچنين نشان سينه يکي از ملزوماتي مي باشد که مديران موفق براي ساخت شخصيت سازماني مناسب در پرسنل خود از آن بهره

مي برند .

نشان سینه مراسم تحلیف

نشان سینه مراسم تحلیف

نشان سینه مراسم تحلیف

نشان سینه مراسم تحلیف

اخبارمقالاتنوشته بج سینه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.