خط ساحلی دریای سیدنی میزبان آثار هنری نمایشگاه مجسمه های کنار دریا


یکصد و چهار هنرمند از سراسر جهان، آثار هنری و تجسمی خود را در نمایشگاه سالانه مجسمه های کنار دریای سیدنی استرالیا به نمایش گذاشته اند.

منبع

 

اخبار

آثار هنریسیدنیمجسمهنمایشگاه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.