وبلاگ

لوح تقدیر و ساختار کلی متون آن

لوح تقدیر یک هدیه برای قدردانی از زحمات و تلاش های فردی یا گروهی است که معمولا از سوی یک سازمان اهدا می شود. با اینکه طراحی لوح های تقدیر بسیار اهمیت دارد و طراحی ویژه آن باعث می شود بارها دیده شود، اما در صورت اشکال در متن ممکن است جلوه خود را از دست دهد. بنابراین توصیه می شود در متن لوح تقدیر یک ساختار کلی رعایت شود تا پیام بهتری منتقل کند.

معمولا متن لوح باید به گونه ای باشد که فرد را تشویق کند و به او نسبت به آینده امید دهد. علاوه بر این نباید در فعالیت های فرد اغراق شود زیرا از ارزش و اهمیت کار کم می کند. بنابراین پس از نام خداوند یکتا و یک آیه از قران کریم یا سخنی از بزرگان بخش های زیر در متن لوح بیان می شود.

ساختار کلی متن لوح تقدیرعنوان لوح تقدیر

معمولا اولین بخش در متن لوح، عنوان آن است که در بالا حک می شود. عنوان می تواند نام لوح تقدیر، نام سازمانی که لوح به آن تعلق می گیرد و یا حتی نوع لوحی که ارائه می شود(برای مثال جایزه کارمند نمونه سال) باشد. عنوان در حقیقت به فرد می گوید که با چه نامی شناخته می شود. دقت کنید که اگر عنوان، نام سازمان باشد در حقیقت لوح به یک ارگان تعلق گرفته است. گاهی حتی نام سازمان نیز ذکر نشده و فقط برند آن حک می شود.

خط ارائه

خط ارائه پس از عنوان ذکر می شود و شامل جملاتی مانند: ارائه می شود به، اهدا می شود به و جملات این چنینی است. البته این خط چندان ضروری نیست و می توان آن را حذف کرد.

نام دریافت کننده لوح تقدیرنام دریافت کننده لوح تقدیر

در این قسمت نام فرد یا گروه دریافت کننده لوح بیان می شود. دقت کنید که نام دریافت کننده باید کامل ذکر شود مگر اینکه یک گروه دوستانه باشد آنگاه می توان از القاب فرد یا گروه نیز استفاده نمود این موضوع در مورد نامی که اغلب افراد با آن خوانده می شوند نیز صدق می کند برای مثال اگر نام شخصی «علی» است اما در اداره «محمد» خوانده می شود باید در متن لوح تقدیر نام «محمد» بیان شود. در برخی موارد نام دفتر رسمی شخص نیز گنجانده می شود.

بهتر است پیش از ذکر نام از کلماتی مانند با احترام استفاده شود. علاوه بر این توصیه می شود عناوینی مانند خانم/ آقای/ مهندس و… هیچ منصبی به کار برده نشود زیرا ناخودآگاه توجه به سوی سمت و فعالیت حرفه ای او منتقل می شود و به علت دریافت لوح تقدیر توجه کمتری خواهد شد.

گاهی نام برجسته تر و با فونتی متفاوت نسبت به بقیه متن نوشته می شود تا توجه بیشتری جلب کند. در نهایت بهتر است نام را چندین بار چک کنید تا در آن اشتباهی وجود نداشته باشد. اشتباه نگارشی و املایی در متن، ارزش کار را پایین می آورد اما اشتباه در نام ضربه غیرقابل انکاری به هدیه وارد می کند.

بدنه متن لوح تقدیربدنه متن لوح تقدیر

پیام و بدنه متن می تواند بسته به موقعیت و فردی که لوح به آن تعلق می گیرد رسمی یا شخصی باشد. در اینجا به سوال «چرا این جایزه به فرد تعلق می گیرد؟» پاسخ داده می شود.پاسخ می تواند در یک جمله ساده مانند«بهترین فروشنده سال» و یا چند پاراگراف بلند توضیح داده شود. از عباراتی استفاده کنید که رسمی بودن و قدردانی شما را بیان کند. برخی از عباراتی که استفاده فراوان دارند در زیر ذکر شده است:

  • تلاش شما الهام بخش همه است
  • عملکرد بی نظیر
  • بدون تلاش شما این کار انجام شدنی نبود

در متن از کلماتی که در زبان فارسی کاربرد ندارند استفاده نکنید و کلمات ساختگی را نیز حذف کنید. مهم ترین مساله این است که صادقانه نظر خود را بگویید. لوح تقدیر فضای چندانی برای نوشتن پیام ندارد، بنابراین از فضای لوح به درستی استفاده کنید و متن را ساده بیان کنید.

امضا

در پایان لوح نیز پس از آرزوی موفقیت برای شخصی که از وی تقدیر شده، در قسمت امضای لوح، تاریخ مراسم و اهدای جایزه نوشته می شود و اگر نام شخص یا گروهی ذکر شود امضای آنها در انتهای لوح وجود خواهد داشت. در برخی موارد نیز دو امضا مانند امضای رئیس سازمان و سرپرست بخش نیز در انتهای لوح تقدیر وجود خواهد داشت.