وبلاگ

جشنواره گرافیک شهری تهران-پیشواز بهار1394

 

روزهای پایانی سال ۹۳ و آغاز بهار ۹۴ فرصت مناسبی است تا طراحان گرافیک و هنرمندان تصویرگر، تهران را به نمایشگاهی بزرگ از تابلوهای دیدنی از بهار، نوروز و تعزیت ایام فاطمیه، بدل کنند؛ آنگونه که شایستهی فرهنگ، باورها و هنر ایرانی باشد.

سازمان زیباسازی شهر تهران از همهی طراحان گرافیک و هنرمندان تصویرگر دعوت میکند با درک عمیق از گرافیک شهری و رسانه های مربوط به آن، در این مسابقه شرکت کنند.

موضوع ها:

تابلـــوهای

بهـــــاری

تعـــــزیت فاطمــــیه

پیـــامهای

شهــروندی


مضمون و محتوای آثار:

۱. در طراحی ها، استفاده از عناصر و موتیف های هنر ملی، گنجینهی هنرهای عامیانه و فرهنگ سنتی، زیبایی شناسی کتیبه ها و بیرقها، ترکیب های کالیگرافی (خوشنویسی) ایرانی، تجربیات معاصر در تایپوگرافی در کنار تجربیات و ظرفیتهای تصویری جهانی هنر، مورد نظر است. همچنین استفاده از حداکثرکیفیت تصویری و مهارت تکنیکی در ارزیابی آثار، مورد توجه است.

۲. در کاربرد نمادها و نشانه های تصویری ـ نوشتاری، به درک اثر در فرهنگ عمومی ملی ـ دینی توجه شود.

۳. از پیامها و متنهایی که به تصویب برگزارکننده رسیده و در متن پیوست آمده، استفاده شود. اگر طراح از «متن» پیشنهادی خود استفاده کند، برگزارکننده مجاز است ــ در صورت نامناسب دانستن محتوی یا ساختار ادبی ــ نسبت به تغییر آن اقدام کند.

۴. برگزارکننده مجاز است پیامهای کلامی مورد نظر خود را به «نسخه ی اکران» آثار تزئینی ــ تصویری اضافه کند، بدون آنکه به آرتورک و اصالت طرح، لطمهای وارد شود.

۵. ممکن است برگزارکننده، آرتورک ایجاد شده را برای یکی دیگر از پیامهای داده شده مناسب بداند، که در چنین حالتی، مجاز به تغییر متن است.

مقررات مسابقه:

۱. اگر اثر ارسالی مصداق «کپی» باشد، علاوه بر حذف اثر ــ در هر مرحله ــ آثار دیگر شرکتکننده نیز از داوری حذف خواهد شد.

۲. مسؤولیت عواقب حقوقی ناشی از کپی برداری غیرمجاز در قبال صاحبان اصل اثر، بر عهده ی شرکتکننده است.

۳. طراح با ارسال اثر، ضمن قبول شرایط مندرج در فراخوان،حق اکران و انتشار آن را ، مطابق با رسانه های شهری، به طور مطلق به سازمان زیباسازی شهر تهران واگذار میکند.

۴. شرکت کننده حق ندارد اثر را همزمان در مسابقه های دیگر شرکت دهد یا حق انتشار آن را به غیر واگذار کند. درصورت تخلف، برگزارکننده علاوه بر حذف اثر، مجاز به تعقیب حقوقی موضوع است.

۵. آثاری که در مسابقه های مشابه سازمان در سالهای قبل شرکت داده شده اند، مجاز به شرکت در این رویداد نیستند.

۶. تصمیم گیری در موارد حقوقی و حرفهای پیش بینی نشده با برگزارکننده است.

۷. سازمان زیباسازی مجاز است بعضی از آثار پذیرفته شده را در بهار ۹۴ اکران نکند و استفاده از آن را به بعد موکول کند.

۸. به آثار منتخب، مبلغ 5/000/000ریال به عنوان امتیاز حق اکران پرداخت خواهد شد. اما به آثار برگزیده ــ که جایزه دریافت میکنند ــ این مبلغ پرداخت نمیشود.

۹. مبالغ جایزه ها و حق اکران، در نیمه ی دوم فروردین ۱۳۹۳ پرداخت خواهد شد.

۱۰. روش اهدای جوایز و پرداخت حق اکران با برگزارکننده است.

۱۱. آثار ارسالی بازپس داده نخواهد شد.همچنین آثاری که پذیرفته نشده اند، معدوم خواهند شد.

۱۲. تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در اختیار دبیر و سازمان زیباسازی شهر تهران است.

۱۳. ارسال اثر و شرکت در مسابقه ،به منزله ی پذیرش همه ی مقررات، رأی داوران و اختیارهای برگزارکننده است.


مشخصات آثار:

۱. آثار باید برای اجرا در سازه های افقی و عمودی که اندازه ی میانگین و تیپ آنها به پیوست آمده طراحی شده باشند.

۲. طراحیها باید در فرمت PSD، با لایههای باز، در وضوح 300 dpi، در فضای cmyk اجرا شده باشند.

۳. آثار باید در CD یا DVD ذخیره شده باشد.

۴. نام طراح باید بر روی CD یا DVD ارسالی نوشته شده باشد.

۵.لازم است به همراه هر اثر، یک پرینت در قطع A4 با کیفیت بالا ، برای قضاوت داوران، ارسال شود.

۶. در همه ی آثار، درج نشان شهرداری تهران با مختصاتی که در پیوست آمده الزامی است. فایل نشان شهرداری، بر روی سایت فراخوان آمده است.

۷. هر طراح تنها مجاز است 5 اثر به دبیرخانه ارسال کند.

۸. مسؤولیت ارسال سالم آثار و رعایت مقررات جشنواره، با طراح است.

۹. شرکت کنندگان باید فرم فراخوان تکمیل شده را به همراه آثار خود به دبیرخانه ی مسابقه ارسال کنند.

۱۰. هیأت داوران حداکثر ۲۵ اثر را در موضوعهای «تابلوهای بهاری» و «پیامهای شهروندی» و ۱۵ اثر در موضوع «تعزیت فاطمیه» خواهد پذیرفت.

۱۱. آماده سازی آثار برای اکران با برگزارکننده است که به وسیله ی تیم حرفهای و زیر نظر مستقیم دبیر انجام خواهد شد. برگزارکننده حق دارد در آماده سازی کار برای اندازه ی مختلف سازه های شهری، به شرطی که اصل اثر مخدوش نشود، تغییراتی ایجاد کند.


تقویم:

مهلت ارسال آثار: ۲۳ بهمن۱۳۹۳ (فراخوان تا 29 بهمن تمدید شد)

داوری: ۵ اسفند ۱۳۹۳


جایزه:

نفر اول، دیپلم افتخار به همراه ۴۰میلیون ریال

نفر دوم، دیپلم افتخار به همراه ۳۰ میلیون ریال

نفر سوم، دیپلم افتخار به همراه ۱۵ میلیون ریال

جایزه ی ویژه ی هیأت داوران به استعداد جوان و برتر، دیپلم افتخار به همراه ۲۰میلیون ریال

هیأت داوران مجاز است به سه نفر دیپلم افتخار مسابقه را اهدا کند.

برای همه ی راه یافتگان به نمایشگاه گواهی شرکت صادر خواهد شد.


داوران و دبیر:

دبیر جشنواره: کیانوش غریبپور

داوران:ابراهیم حقیقی، اونیش امین الهی، پژمان رحیمی زاده


دبیرخانه:

تهران، خیابان سهروری شمالی، کوچهی مهاجر، شمارهی ۳۴، طبقه ی سوم، واحد ۵

تلفن ۸۸۵۳۳۹۹۴

www.zibasazi.ir

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با فراخوان جشنواره گرافیک شهری تهران (پیشوازبهار1394) اینجا کلیک نمایید.


منبع خبر : انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران